TERMENI ŞI CONDIŢII GENERALE

 

I. Definiții Termeni  

Pe parcursul folosirii lor în prezentul document, termenii definiți au semnificația convenită în această secțiune, cu excepția cazului în care sunt altfel definiți în cuprinsul prezentului document:

Bilet: un certificat emis în orice formă (pe suport de hârtie sau în formă electronică), prin care se atestă dreptul de a participa la un Meci Demonstrativ; Biletele sunt nenominale și au un număr unic de identificare. Prin achiziționarea biletelor cumpărătorii se obligă să respecte prezentele Termeni și Condiții Generale, procedurile de înregistrare a biletelor acționate, regulile de check-in și acces la Meciurile Demonstrative precum și, în general, orice alte reguli de participare la acesta, care îi sunt aduse la cunoștință prin diverse mijloace, inclusiv direct prin intermediul Site-ului evenimentului. Achiziția biletelor/brățărilor/invitațiilor din alte zone decât cele autorizate de Organizatorul Festivalului este interzisă și duce la restricționarea accesului la respectivul Festival.

Brățară: un certificat aplicat de Organizator la momentul părăsirii locului de desfășurare a unuia dintre Meciurile demonstrative, în timpul Meciului, ce oferă drepturi identice cu cele incluse în Bilet și – cu condiția să fie securizat conform secțiunii 3.1 de mai jos – certifică exclusiv faptul că purtătorul său are dreptul de a participa ca spectator la meciul respectiv.

Cumpărătorul Biletului: persoana care cumpără biletul pentru Meciurile demonstrative.

Cardul Contactless: modalitate specială de plată din cadrul Festivalului.

Durata Festivalului: perioada de timp dintre începutul și sfârșitul Festivalului, respectiv 14 – 17 iunie 2018. Movement Team își rezervă dreptul de a organiza programe sau a presta Servicii pe Durata Festivalului.

Festival - eveniment alcătuit din totalitatea programelor de sport, divertisment și cultură – și alte Servicii gratuite sau cu plată oferite de Sports Festival într-o anumită perioadă într-o anumită zonă.

Meciuri Demonstrative: evenimente organizate în cadrul Festivalului, respectiv Meciul demonstrativ de Tenis și  Meciul demonstrativ de fotbal.

Meciul demonstrativ de Tenis: meci demonstrativ de tenis numit „Team Romania vs Team World” care se va disputa în cadrul Sports Festival în data de 15.06.2018 în Sala Polivalentă.

Meciul demonstrativ de fotbal: meci demonstrativ de fotbal numit „Generația de Aur vs Barca Legends” care se va disputa în cadrul Sports Festival în data de 16.06.2018 în Cluj Arena.

Organizatorul/Movement Team S.R.L., o societate de naționalitate română, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii, nr. 107, et. IV, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/670/2018, CIF: RO38914307, având Contul Bancar RO26BTRLRONCRT0435994401 (RON) si RO73BTRLEURCRT0435994401(Euro) deschise la Banca Transilvania.

Colaboratori: persoanele care au un rol activ în organizarea și desfășurarea Festiavlului și a competițiilor sportive în baza unei relații contractuale cu Movement Team.

Partener Contractual: un operator economic sau altă persoană fizică/juridică ce desfășoară activități comerciale independente la Festival, în baza unei relații contractuale cu Movement Team.

Participanți – toate persoanele care participă la Festival, fie că sunt Participanți Activi, Participanți Autorizați, Vizitatori.

Participanți Activi: persoanele care participă la competițiile sportive organizate în cadrul Festivalului, cu echipa sau individual, în baza înscrierii prealabile pe site-ul Organizatorului sau la fața locului pentru competiția la care dorește să participe.

Participanți Autorizați: Cumpărătorul Biletului pentru Meciurile Demonstrative.

Vizitator: persoane care participă la Festival, fără să ia parte în mod activ la competiții sau meciuri demonstrative.

Produs: elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate de la Festival sau alți Parteneri Contractuali în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta, precum și orice vouchere sau alte mijloace similare ce pot fi oferite în schimbul acestora.

Serviciu: orice serviciu pus la dispoziție de Festival sau Partenerii Contractuali ai acestuia în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta, fie gratuit, fie cu plată.

Site: website-ul Sports Festival, respectiv www.sportsfestival.com .

TCG sau Regulament – Acești Termeni și Condiții Generale ce guvernează desfășurarea Festivalului, disponibile atât pe Site (așa cum este definit mai sus) cât și în incinta Festivalului.

Terți: persoane fizice și juridice, altele decât Movement Team, Participanți Activi, Participanți Autorizați, Vizitatori.

Zona Festivalului: oricare dintre locațiile din Cluj-Napoca unde se desfășoară Festivalul, respectiv: Cluj Arena; Sala Polivalentă; Parcul Central „Simion Bărnuțiu”; Winners Sports Club; Parcul Sportiv Iuliu Hațieganu;

Zona Meciurilor Demonstrative: oricare dintre locațiile din Cluj-Napoca unde se vor desfășura Meciurile Demonstrative din cadrul Festivalului: Cluj Arena; Sala Polivalentă.

II. Aplicarea Termenilor și Condițiilor Generale  

 Prezentele TCG se vor aplica:

- participanților la Festival, fie că sunt Participanți Activi, Participanți Autorizați sau Vizitatori sau te rți .

Prezentele TCG prezintă drepturile și obligațiile ce decurg din participarea la Festival și relațiile care se stabilesc între Movement Team și Participanți cu ocazia Festivalului, aceștia din urmă fiind obligați să le respecte, aplicarea acestora ajutând la garantarea siguranței și confortului tuturor.

Prin participarea la Festival, Participanții acceptă și sunt de acord cu condițiile Organizatorului de a controla respectarea TCG.

Acceptarea prezentelor TCG marchează încheierea relației contractuale dintre Participanții Autorizați și Movement Team.

Organizatorul recomandă Participanților să se adreseze echipei de securitate, reprezentanților săi, organizatorilor sau autorităților în cazul în care sesizează nereguli.

Prezentele TCG sunt valabile pe perioadă nedeterminată. Participanții convin că Movement Team are dreptul de a modifica unilateral prezentele TCG, fără notificare prealabilă către aceștia. Dacă TCG se modifică, respectivele modificări produc efecte imediat după publicarea pe Site. Movement Team precizează că TCG pot fi modificate după cumpărarea Biletului, chiar și imediat înainte de Festival. Movement Team recomandă Participanților să monitorizeze modificările prezentelor TCG.

Oranizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii (materiale sau fizice) cauzate prin nerespectarea Regulamentului şi va putea solicita despăgubiri persoanelor vinovate de încălcarea acestuia.

Participanţii sunt obligaţi, ca în incinta Festivalului, să respecte şi să nu deterioreze sau distrugă mediul înconjurător, spațiile verzi și construcțiile cuprinse în Zona Festivalului, fiind exclusiv răspunzători pentru prejudiciile cauzate.

Organizatorul are dreptul, cu efect imediat, de a interzice accesul unui Participant  în incinta Festivalului total sau parţial, sau de a invita Participantul să parasească incinta Festivalului, în cazul încălcării Regulamentului prezent sau a unei legi în vigoare din România.

Organizatorul va sesiza organele judiciare competente în cazul în care există suspiciuni rezonabile cu privire la săvârșirea unei fapte penale de căre un Participant la Festival.

III. Participarea la Festival  

III.1. Intrarea la Festival

Persoanele fizice pot să participe fără a avea obligația deținerii unui Bilet doar în calitate de vizitatori ai Festivalului, fără însă a avea acces în Zona Meciurilor Demonstrative sau posibilitatea de a participa activ la competiții sportive.

Vizitatorii sunt admiși la Festival în următorul program: 15.06.2018 – 16.06.2018  între orele 12 – 23 și 17.06.2018 – 18.06.2018 între orele 10 – 23.

Participarea la Meciurile Demonstrative se face utilizând unul din următoarele tipuri de Bilete:

I. Meciul Demonstrativ de Fotbal:  

- Bilete Peluza I Inel 1, Bilete Peluza I Inel 2, Bilete Peluza II Inel 1, Bilete Peluza II Inel 2, Bilete Tribuna I Inel 1, Bilete Tribuna I Inel 2, Bilete Tribuna II Inel 1, Bilete Tribuna II Inel 2, Bilete Tribuna I Vip - garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Cluj Arena la Meciul demonstrativ de Fotbal pentru toată perioada desfășurării acestuia în următorul interval orar: . ......

Participarea la Meciul demonstrativ de Fotbal se face și utilizând unul din următoarele tipuri de invitații (care vor fi asimilate Biletelor):

- Invitații Standard - garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Cluj Arena la Meciul demonstrativ de Fotbal pentru toată perioada desfășurării acestuia;

- Invitații VIP - garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Cluj Arena la Meciul demonstrativ de Fotbal pentru toată perioada desfășurării acestuia. Posesorii de invitații VIP beneficiază de acces în zona VIP a Stadionului Cluj Arena.

Accesul în incinta Cluj Arena pentru meciul demonstrativ de fotbal pentru posesorii de Bilete se face prin intrarea aferentă fiecărei zone conform mențiunilor din Bilete sau Invitațiile deținute.

În data de 16.06.2018, înaintea Meciului demonstrativ de fotbal, va avea loc antrenamentul oficial al jucătorilor. Accesul la acest antrenament este permis Participanților Autorizați, pe baza Biletului de acces care nu va fi scanat.

II. Meciul Demonstrativ de Tenis:  

- Bilete Regular Inel II; Bilete Regular Inel I; Bilete Regular Inel II Premium; Bilete Regular Inel I Premium.

- Garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Sălii Polivalente la Meciul demonstrativ de Tenis pentru toată perioada desfășurării acestuia în următorul interval orar: . ......

Participarea la Meciul demonstrativ de Tenis se face și utilizând unul din următoarele tipuri de invitații (care vor fi asimilate Biletelor):

- Invitații Standard - garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Sălii Polivalente la Meciul demonstrativ de tenis pentru toată perioada desfășurării acestuia;

- Invitații VIP - garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Sălii Polivalente la Meciul demonstrativ de Tenis pentru toată perioada desfășurării acestuia. Posesorii de invitații VIP beneficiază de acces în zonele Premium ale Sălii Polivalente.

Accesul în incinta Sălii Polivalente pentru meciul demonstrativ de tenis pentru posesorii de Bilete se face prin intrarea aferentă fiecărei zone  conform mențiunilor din Bilete sau Invitațiile deținute.

IMPORTANT! Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitațiilor, precum și vânzarea la suprapreț a biletelor și/sau abonamentelor. Organizatorul își rezervă dreptul de a-i sancționa pe cei care vor fi găsiți că desfășoară astfel de activități, cât și de a anula biletele/abonamentele respective.

Biletul prin care se autorizează participarea la Meciurile Demonstrative este disponibil pe www.sportsfestival.com / www.entertix.ro / www.bilete.ro  sau la puncte fizice de vânzare: Casieria Polyvalent Hall (Cluj-Napoca) și magazinele din rețeaua națională https://www.bilete.ro/info/retea/inmedio/

Informații suplimentare cu privire la condițiile detaliate aplicabile cumpărării de Bilete online sau în format fizic sunt furnizate de Enterix.ro și ceilalți Parteneri Contractuali care vând Bilete în locații fixe, pe interfețele de cumpărare a biletelor online sau în punctele de vânzare, în special în legătură cu următoarele aspecte: plata și metode de efectuare a plății, facturare, prelucrarea datelor și rambursare.

Biletele cumpărate nu pot fi returnate sau înlocuite. Participanții au obligația ca pe lângă Bilet să aibă asupra lor acte de identitate.

Nu se va acorda nicio rambursare în cazul în care Cumpărătorul Biletului sau persoana – alta decât Cumpărătorul Biletului – care se află în mod legal în posesia Biletului sau a Brățării nu dorește să participe sau nu poate participa la Festival din orice motiv (altul decât cauze de forță majoră) sau dacă Vizitatorul pleacă de la Festival înainte de momentul până la care ar fi avut dreptul să participe la Festival. Pierderea Biletului duce la pierderea dreptului de a participa la Festival.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prețul biletelor fără a fi nevoie de înștiințare prealabilă.

În cazul în care Participanții Autorizați părăsesc locația de desfășurare a Meciurilor demonstrative în timpul desfășurării Meciurilor, Organizatorul va aplica Participanților Autorizați respectivi o Brățară ce atestă faptul că aceștia au dreptul de a reveni în locația de desfășurare a Meciului anterior finalizării acestuia.  

Participanții Autorizați au obligația de a purta Brățările, pe durata de valabilitate a acestora, la încheietura mâinii sau, în cazuri excepționale și bine justificate, în alt loc vizibil, cu condiția ca Brățara să nu poată fi scoasă fără a fi deteriorată. Organizatorii Festivalului pot inspecta Brățările la revenirea în locația de desfășurare a Meciului. Participantul Autorizat este pe deplin răspunzător pentru orice deteriorare sau pierdere a Brățării. Brățările deteriorate, care au fost resigilate sau tăiate, al căror sistem de închidere a fost deschis, cele având un diametru mai mare decât încheietura purtătorului sau la care s-a intervenit în orice fel, NU sunt valabile. Movement Team nu va înlocui brățările deteriorate sau pierdute.

Participanții Autorizați cu Brățări deteriorate își pierd dreptul de a reveni în locația de desfășurare a Meciului demonstrativ, fiind excluși în afara acesteia. În cazul în care, la accesul în locația de desfășurare a Meciurilor demonstrative, deținătorul Biletului este suspectat de dobândirea ilegală a Biletului, Movement Team își rezervă în mod expres dreptul de a solicita deținătorului Biletului să prezinte documente și/sau certificate prin care să verifice dobândirea sau achiziția legală a Biletului, dreptul de a evalua dacă acestea sunt valide și conforme, iar în lipsa unui document sau certificat satisfăcător, își rezervă dreptul de a invalida Biletul fără nicio obligație de rambursare a prețului de cumpărare și de a refuza intrarea persoanei respective în locația de desfășurare a Meciurilor demonstrative.

Copiii sub 5 ani au acces gratuit la Meciurile demonstrative, dacă sunt ținuți în brațe de un adult.

III.2. Participarea la Competiții sportive

Participarea la Competițiile sportive desfășurate în cadrul Festivalului se realizează pe baza înscrierii individuale sau cu echipa, în funcție de sportul ales, prin înscriere Vizitatorii dobândind calitatea de Participant Activ. Participarea la Competiție este condiționată de completarea și semnarea Anexei 2 – „Acord privind participarea la competiții sportive”.

Copiii sub vârsta de 18 ani se pot înscrie la Competiții doar cu acordul unui părinte/tutore acordat prin completarea și semnarea Anexei 1 – „Declarația de angajament”.

Pentru înscrierea la Competițiile sportive, fiecare Participant Activ va achita o taxă de înscriere în cuantum de [*] în contul unei Asociații care activează în domeniul sportului ales de Participant, indicată de Organizator.

Regulamentul de participare pentru fiecare competiție sportivă va fi regăsit la secțiunea special dedicată pe site.

În cadrul Festivalului se vor desfășura Competiții cu un grad de risc ridicat, și anume tiroliană, ciclism cu obstacole și sporturi în legătură cu apele (caiac-canoe, înot, etc.). Prin înscrierea la Competițiile cu grad de risc ridicat, Participanții atestă că sunt conștienți de toate riscurile implicate și își asumă în totalitate răspunderea pentru orice accidente, incidente, îmbolnăviri, vătămări sau prejudicii suferite în timpul sau ca urmare a participării la Competiție, orice răspundere a Organizatorului fiind exclusă.

III.3. Reguli generale de acces la Festival

La solicitarea echipei de securitate sau a reprezentanților Organizatorului sau a altor organe competente sau autorități, Participantul are obligația de a prezenta actele de identitate. La fiecare zonă de acces Participantul ia la cunoștință si este de acord cu prezentele TCG, care vor fi afișate în loc vizibil în perimetrul Festivalului, pe lângă celelalte mijloace de a fi făcute publice, ca de pildă prin intermediul Site-ului.

Pentru a asigura desfășurarea în siguranță a Festivalului, Movement Team își rezervă dreptul de a restricționa tipul obiectivelor și dispozitivelor ce pot fi aduse atât în zona Meciurilor Demonstrative cât și în zona Festivalului. Prin urmare, este interzisă intrarea la Festival și în zona Meciurilor  Demonstrative cu următoarele obiecte: * Droguri; * Sticle (inclusiv sticle de parfum sau deodorante); * Produse cosmetice * Ghiozdane sau borsete mai mari de 29cm x 21cm x 12cm * Cutii de băutură; * Conserve; * Artificii; * Lasere; * Spray-uri; * Bannere susținute de bețe; * Scaune; * Cuțite, arme, obiecte contondente; * Lanțuri; * Articole pirotehnice; * Mâncare sau băuturi; * Animale; * Umbrele (în caz de ploaie se recomandă folosirea pelerinelor); * Materiale inflamabile sau explozive; * Aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR * Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți. Este permis accesul cu: - Aparate de fotografiat compacte; - Brichete. - Camere GoPro - Selfie stick-uri (de dimensiuni mici și din materiale ușoare) - Baterii externe - Medicamente; - Insulină; - Picături – uz medicinal; - Spray inhalator pentru astm; Orice astfel de produse sunt premise doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau orice alt document înlocuitor al acesteia și cu maxim o doză zilnică.

Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele responsabile cu securitatea și monitorizarea Festivalului vor avea dreptul de a percheziționa Participanții. La intrarea în zona Meciurilor Demonstrative Participanții vor fi percheziționați în detaliu și orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi oprite la poartă, fără ca Organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru ele. Toți participanții sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte nepermise și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte în cadrul Festivalului.

În ceea ce privește obiectele pierdute, Organizatorul va amenaja un spațiu special în care vor putea fi aduse astfel de obiecte și în care fiecare proprietar își poate recupera bunurile, dar nu mai târziu de următoarea zi după încheierea festivalului, ora 18:00. Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile Participanților ori pentru eventualele pagube produse. Este interzisă intrarea cu mașina, role, skate-uri, biciclete, hoverboard-uri, cât și cu alte dispozitive de genul acesta în Zonele Festivalului. Pentru confortul Participanților, Organizatorul își rezervă dreptul de a stopa temporar accesul acestora în anumite zone, în cazul în care consideră că zonele și-au atins capacitatea maximă autorizată.

III.4. Participarea Minorilor

Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice, țigări și droguri. Minorii sub 5 ani au accesul gratuit în cadrul Zonei Meciurilor Demonstrative, în cazul în care vor fi însoțiți de un adult și ținuți în brațe de acesta. La cererea persoanelor responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul are obligația să prezinte documente (carnet de elev, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului) care atestă vârsta minorului.

Accesul minorilor între 5 - 14 ani la Meciurile demonstrative se va face numai pe baza unui Bilet valid  și numai în compania unui adult. Accesul minorilor între 14-18 ani se va face numai pe baza unui Bilet valid și a actului de identitate. Pentru participarea minorilor la competițiile sportive este necesar ca un adult să își asume răspunderea pentru un minor și are obligația să completeze și să semneze Anexa 1 – „Declarația de angajament”, fără de care nu va fi permisă participarea minorului la competițiile sportive, indiferent dacă are sau nu însoțitor. Persoana responsabilă va furniza în cadrul declarației de angajament date de contact la care poate fi contactată în cazuri de urgență.

III.5. Comportamentul pe durata Festivalului

În Zonele Festivalului, vizitatorii au obligația să se abțină de la toate acțiunile, declarațiile sau comportamentul de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a altor persoane sau care pot încălca drepturile personale ale acestora.

Este interzisă orice formă de activitate economică, comercială sau publicitară în Zona Festivalului fără permisiunea prealabilă scrisă a Movement Team. Vânzarea băuturilor alcoolice trebuie să respecte dispozițiile legii, și niciun fel de astfel de băuturi nu pot fi oferite minorilor sub 18 ani și persoanelor aflate în stare de ebrietate de către niciun Partener Contractual din cadrul Festivalului.

Utilizarea substanțelor calificate ca droguri interzise în baza legii aplicabile este interzisă în Zona Festivalului și se pedepsește prin lege.

Sunt interzise orice demonstrații de orice natură, care nu au legătură cu Festivalul organizat de Movement Team, indiferent de numărul participanților, dacă Movement Team nu și-a dat aprobarea prealabilă scrisă în acest sens. Această aprobare este acordată de Movement Team la libera sa alegere, în baza solicitării prealabile a organizatorului respectivei demonstrații.

În Zona Festivalului, salariații autorizați și cu calificare corespunzătoare ai Movement Team sau Partenerii Contractuali ai acestuia vor asigura aplicarea normelor de conduită și siguranță. Vizitatorii se angajează în mod expres, în virtutea participării lor la respectivul Festival, că vor coopera pe deplin cu aceste persoane în limitele legii și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul Festivalului în caz de urgență sau dacă alte circumstanțe semnificative (de ex. din motive de sănătate publică) o justifică.

La Festival se pot utiliza atât Servicii și Produse gratuite, cât și Servicii și Produse pentru care se percepe plată. Vizitatorii se obligă să plătească toate Serviciile și Produsele pentru care se percepe plată, și își asumă răspunderea pentru plata imediată a tuturor prețurilor și taxelor de cumpărare datorate.

Vizitatorii vor efectua plata Produselor și Serviciilor pentru care se percepe plată utilizând metodele de plată oferite de Movement Team sau Partenerii Contractuali, conform celor specificate în Secțiunea 3.8 din prezentele TCG.

III.6. Înregistrările realizate în cadrul Festivalului

Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului Festival și poate utiliza imaginile foto și video, efectuate atât de propriul personal, cât și de Participanți, în diverse materiale realizate cu ocazia Festivalului.

Vizitatorii iau notă de faptul că Movement Team, Partenerii Contractuali autorizați de Movement Team, asociații săi, membrii presei, alți Vizitatori și alți Terți pot realiza înregistrări audio și de imagini ale Festivalului. Prin urmare, toți Vizitatorii, în virtutea participării lor la Festival, acordă Organizatorului (precum și celor autorizați de acesta din urmă), prin luarea la cunoștință a prezentelor TCG, permisiunea expresă pentru înregistrarea și publicarea imaginii, înfățișării și acțiunilor lor.

Persoana care face înregistrările conform regulilor sus-menționate va obține drepturi de folosință transferabile și exclusive cu privire la înregistrările Vizitatorilor, orice prezentare a respectivelor imagini trebuind să fie în legătură cu Festivalul.

Movement Team și persoanele autorizate de Movement Team au dreptul nerestricționat de a obține profit din, de a utiliza (în special în scopul promovării Festivalului), copia, publica, face publice, difuza public și distribui astfel de înregistrări ale Vizitatorilor, fără a fi necesar să îi plătească pe Vizitatori pentru aceasta.

Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că Movement Team poate înregistra Festivalul, competițiile sportive, Meciurile Demonstrative poate copia înregistrările și le poate distribui prin mijloace purtătoare de imagine, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod și poate face acest lucru în mod repetat, inclusiv prin informarea publicului cu privire la Festival, competițiile sportive, Meciurile Demonstrative de prin mijloace de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace (de ex. prin YouTube), astfel încât membrii publicului să poată alege individual locul și ora de acces.

Vizitatorii nu au dreptul, în limitele prevederilor legale, să ridice pretenții împotriva Movement Team în legătură cu înregistrările și publicarea lor conform celor prevăzute mai sus.

Vizitatorii au dreptul să realizeze înregistrări audio și de imagini în cadrul Festivalului, dar numai cu ajutorul unui instrument de înregistrare a sunetelor și imaginilor incorporat într-un dispozitiv de telecomunicații utilizat în scop personal (de exemplu un telefon mobil sau o tabletă) sau cu un alt echipament neprofesional. Vizitatorii nu pot, fără acordul prealabil al Movement Team, să vândă, să utilizeze în schimbul unui preț sau să utilizeze gratuit, dar în scopuri comerciale, înregistrările de imagine și voce pe care le-au făcut, să identifice Vizitatorii care figurează în înregistrările respective fără acordul lor, sau să încalce drepturile personale ale Vizitatorilor respectivi.

Movement Team, în mod expres, nu răspunde pentru încălcarea regulilor sus-menționate de către alți Vizitatori.

Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili zone/locații cu fotografierea/filmatul interzise.

În caz de nerespectare, Organizatorul are dreptul de a confisca aparatul foto / video până la sfârșitul Festivalului și de a șterge respectivele înregistrări.

III.7.  Produsele și modalitatea de plată din cadrul Festivalului

În Zona Festivalului vor exista puncte de unde Participanții pot obține Produsele și Serviciile puse la dispoziție de către Organizator.

Participanții au obligația să folosească în Zona Festivalului doar metodele și instrumentele de plată stabilite de Organizator.

Modalitatea de plată pentru produsele și serviciile oferite în Zona Festivalului este Cardul Contactless, pus la dispoziție de Movement Team și Banca Transilvania prin serviciul Festipay.

Din incinta Festivalului fiecare Participant poate să își procure Cardul Contactless, cu care poate achiziționa Produsele și Serviciile disponibile în Zona Festivalului. Plata cu numerar în Zona Festivalului este strict interzisă, în afara zonelor de Credit Point stabilite în prealabil de Organizator.

Aceste instrumente de plată sunt considerate MPV (multi-purpose voucher = vouchere cu utilizare multiplă), așa cum sunt definite de către Comisia Europeană, datorită faptului că în schimbul Punctelor Credit de pe instrumentul de plată, participantul poate achiziționa servicii/produse care au cotă TVA diferită. În acest caz, încasarea de TVA se face la utilizarea punctelor de credit. În același timp, emiterea unui bon fiscal și/sau a unei facturi pentru Produsul/Serviciul achiziționat, cade în sarcina comercianților (Partenerilor Contractuali). În cazul în care un Participant dorește factura fiscală pentru Produsele/Serviciile achiziționate în cadrul Festivalului, acesta are obligația păstrării tuturor bonurilor fiscale de la fiecare comerciant (Partener Contractual) în parte în vederea solicitării ulterioare a facturii fiscale de la respectivii Parteneri Contractuali.

Organizatorul are posibilitatea de a oferi dovada faptului că tranzacția (depunerea sau retragerea fondurilor) s-a efectuat.

Procedura privind tranzacțiile în sistemul electronic pe perioada Festivalului este următoarea:

- La intrarea în Zonele Festivalului este recomandabil ca fiecare Participant să se deplaseze la una din locațiile Credit Points pentru a obține Cardul Contactless

- Cardul Contactless va fi singura modalitate de plată în cadrul Festivalului. Doar procurarea unui astfel de card dă posibilitatea participantului să-și achiziționeze produsele/serviciile puse la dispoziție de Organizator în Zonele Festivalului

- pentru obținerea unui Card Contactless fiecare participant va avea obligația de a plăti o garanție de 5 lei, sumă ce nu va fi disponibilă pe Cardul Contactless, dar se va restitui Participantului la momentul restituirii Cardului Contactless în condiții bune, fără deteriorări.

- după obținerea Cardului Contactless, Participantul are obligația încărcării acestuia cu orice sumă . Conversia pentru acest MPV (multi-purpose voucher) este: 1 leu – 1 punct credit.

- Pentru fiecare încărcare, Organizatorul are posibilitatea, dar nu obligația, de a înmâna Participantului o dovadă pentru suma depusă pe Card;

- Participanții au posibilitatea să-și încarce Cardul Contactless de câte ori doresc, dar fiecare încărcare trebuie să aibă o sumă minimă de 1 leu.

- Participantul are dreptul să-și verifice suma disponibilă pe Cardul Contactless la orice Partener Contractual din Zona Festivalului sau la Credit Points.

- Participantul își alege produsul dorit, moment în care Partenerul Contractual respectiv bifează suma în POS;

- Fiecare Participant are obligația să verifice suma bifată de Partenerul Contractual în POS, iar după verificare va atinge Cardul Contactless de terminalul POS pentru efectuarea plății;

- Partenerii Contractuali vor avea obligația emiterii de bonuri fiscale către Participanții clienți (cât si de facturi, la cererea Participanților).

Returnarea banilor rămași pe Cardul Contactless la sfârșitul Festivalului:

- Participantul are posibilitatea ca oricând dorește să primească înapoi suma neutilizată de pe Cardul Contactless doar cel mai târziu până următoarea zi după încheierea festivalului, ora 18.00 la locațiile Credit Points; după această dată sumele neutilizate nu vor mai fi restituite rămânând în proprietatea Organizatorului;

- Returnarea sumelor rămase pe locațiile Credit Points se efectuează exclusiv în numerar la locațiile Credit Point aflate în Zona Festivalului.

4. Drepturi și obligații ale Participantilor la Festival

Cu privire la Programul Festivalului:

Cu privire la Produse și Servicii în legătură cu Festivalul care sunt oferite de alți Parteneri Contractuali:

Din punct de vedere medical:

IMPORTANT! Recomandăm efectuarea unor controale medicale de specialitate înainte de a participa la astfel de activități care presupun, printre altele, un nivel crescut de efort. Movement Team nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru: • orice fel de prejudiciu (direct sau indirect) ce rezultă din utilizarea sau din incapacitatea de utilizare a informației prezentate pe Site în legătură cu Festivalul; • orice tip de erori sau omisiuni în conținut ce pot genera prejudicii.

5. Drepturi de proprietate intelectuală

Tot ceea ce este postat pe Site precum și pe diverse tipuri de suporturi în Zona Festivalului, cum ar fi, însă fără a se limita la, imagini, texte, elemente de grafică, simboluri, logo-uri, baze de date etc. Sunt proprietatea Movement Team și/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia.

Toate acestea cad sub incidența legislației în materie de proprietate intelectuală. Participanții și Terții nu pot utiliza, copia, distribui, publica sau incorpora în alte documente sau materiale astfel de marcaje/informații sub nicio formă în scopul obținerii de venituri fără permisiunea prealabilă scrisă și expresă a Movement Team și/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia. Imaginile, logo-urile, textele Partenerilor Contractuali ai Movement Team aparțin acestora (sau Movement Team, în cazul în care i-au fost cesionate) și sunt reproduse pe Site sau în Zona Festivalului cu acordul lor. Movement Team va depune toate eforturile în vederea identificării mesajelor pe care le-a primit pe Site fără să a-i fi fost adresate, prin refacerea linkului direct către sursă sau prin menționarea persoanelor care figurează pe acest Site, dar nu va putea garanta întotdeauna existența sursei reproduse.

6. Date cu caracter personal

Movement Team prelucrează datele personale cu respectarea cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date („Legea nr. 677/2001”), ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, precum și ale regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”).

 Movement Team va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale ale persoanelor vizate, respectiv ale utilizatorilor Site-ului precum și ale Participanților.

 A. Categorii de date prelucrate și scopurile prelucrării

a) Datele ce urmează a fi colectate direct de la utilizatorii Site-ului se referă la: nume, prenume, email, număr de telefon, adresă poștală, țară de proveniență, data nașterii și sex. Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea contului de utilizator, informarea utilizatorilor privind Festivalul organizate de Movement Team, achiziționarea Produselor și Serviciilor Movement Team și/sau ale partenerilor Movement Team, evaluarea Produselor și Serviciilor oferite; activități de marketing privind Produsele și Serviciile Movement Team și/sau ale Partenerilor Contractuali;

b) De asemenea, Movement Team poate folosi numele, prenumele și data nașterii utilizatorilor Site-ului și ale Participanților înregistrați la Festival, împreună cu alte date statistice privind preferințele și obișnuințele în cadrul Festivalului (i.e. prin crearea de profile de consumatori). Aceste date vor fi folosite în scop de marketing, respectiv în scopul îmbunătățirii Produselor și Serviciilor Movement Team și/sau ale Partenerilor Contractuali, precum și în scopul de a oferi o serie de facilități Participanților, cum sunt cele oferite membrilor Comunității Movement Team;

c) La momentul înregistrării Participanților, precum și oricând pe parcursul Festivalului, Movement Team poate solicita datele din actele de identitate ale Participanților (i.e. date care pot include inclusiv codul numeric personal și seria / numărul actului de identitate), inclusiv prin scanarea și stocarea copiei actelor de identitate pe durata Festivalului. Aceste date vor fi utilizate doar pentru scopul monitorizării respectării condițiilor de acces în cadrul Festivalului, respectiv în scopul evitării fraudelor de către Participanții Neautorizați;

d) Pentru scopul asigurării securității bunurilor, spațiilor și persoanelor, Movement Team folosește mijloace de monitorizare video prin intermediul cărora vor fi prelucrate imaginile persoanelor vizate, respectiv ale tuturor vizitatorilor Festivalului.

B. Terții destinatari

Movement Team poate furniza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate împuterniciților acesteia, precum și Partenerilor Contractuali, în vederea realizării scopurilor prezentate mai sus, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare, telemarketing sau alte servicii, asiguratori etc. De asemenea, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să fie nevoie ca Movement Team să divulge datele personale către anumite autorități legale și de reglementare (inclusiv autoritățile fiscale), către contabilii, auditorii, avocații sau alți asemenea consilieri externi ai Movement Team. Movement Team va putea divulga aceste date ori de câte ori legea o impune, sau în situația în care acest demers este necesar pentru a se permite exercitarea drepturilor prevăzute de lege, pentru a acționa în justiție contra oricărei activități ilegale.

C. Comunicări comerciale

Utilizatorii Site-ului care au furnizat adresele de e-mail pot primi comunicări comerciale din partea Movement Team cu privire la Produsele și Serviciile acesteia. În acest scop, Movement Team va trimite Utilizatorilor Site-urilor un e-mail prin care le va solicita acestora acordul expres pentru primirea comunicărilor comerciale. În cazul în care Utilizatorii își exprimă acordul cu privire la comunicările comerciale, e-mailurile primite de la Movement Team nu pot fi considerate în nicio situație ca fiind mesaje de tip SPAM. Site-ul nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe Site și și-a exprimat acordul pentru primirea comunicărilor comerciale poate opta pentru ștergerea acesteia din baza de date a Movement Team, accesând linkul de unsubscribe de la finalul fiecărui e-mail primit sau contactându-ne la adresa de e-mail indicată mai jos.

În cazul în care Utilizatorul nu își exprimă acordul pentru primirea comunicărilor comerciale în termen de 7 (șapte) zile calendaristice de la expedierea e-mailului, Movement Team nu va trimite comunicări comerciale Utilizatorului respectiv.

D. Utilizarea Cookie-urilor

Site-ul conține cookie-uri (fișiere de dimensiuni foarte mici pe care Movement Team le transmite către computerul utilizatorilor Site-ului sau către alt dispozitiv de acces) pe care le pot accesa în momentul în care vor accesa Site-ul. Aceste cookie-uri sunt de două tipuri:

• Cookie-uri de funcționalitate: Aceste cookie-uri îmbunătățesc experiența utilizatorilor Site-ului de navigare pe Site și le permit să beneficieze de diverse funcționalități;

• Cookie-uri de performanță: Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura și analiza modul încare clienții Movement Team utilizează Site-ul. Prin aceste cookie-uri, se pot îmbunătăți continuu modul de funcționare a Site-ului și experiența utilizatorilor Site-ului. Utilizarea Site-ului implică acordul utilizatorilor Site-ului cu privire la plasarea acestor tipuri de cookie-uri pe dispozitivul lor și la accesarea acestora la următoarea vizită pe site. 20 Informațiile referitoare la ștergerea și controlarea cookie-urilor sunt disponibile pe site-ul www.AboutCookies.org. Ștergerea cookie-urilor sau blocarea eventualelor cookie-uri ar putea să împiedice accesarea anumitor zone sau funcționalități de pe Site.

E. Drepturile persoanelor vizate

Acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform celor descrise mai sus nu este obligatoriu, prelucrarea fiind efectuată în temeiul relației contractuale existente între Participanți și Organizator prin acceptarea prezentelor TCG, în conformitate cu dispozițiile Art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR.

Prin acceptarea prezentelor Termene și Condiții Generale, utilizatorii Site-ului iau la cunoștință faptul că le sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor lor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Totodată, au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora. Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, persoanele vizate vă puteți adresa Movement Team cu o cerere scrisă, datată și semnată, la următoarele date de contact contact@sportsfestival.com . În funcție de solicitare, Movement Team se obligă să:  (i) să confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an); (ii) să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001; (iii) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului. Dacă unele din datele despre utilizatorii Site-ului sunt incorecte, aceștia sunt rugați să informeze Movement Team în această privință cât mai curând posibil. Prin acceptarea prezentelor TCG utilizatorii Site-ului confirmă faptul că au fost informați cu privire la datele cu caracter personal referitoare la ei, care urmează să fie stocate, prelucrate și utilizate, 21 și că sunt de acord ca aceste date cu caracter personal să fie prelucrate și utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfășurare a activității Movement Team.

 7. Furnizare informații / tentativă de fraudă

Pentru a utiliza Site-ul, utilizatorii Site-ului sunt de acord să furnizeze informații reale despre ei, astfel cum sunt acestea specificate în secțiunea de înregistrare ca utilizator și sunt de acord să furnizeze aceste informații corect și complet. Orice încercare de a furniza informații false, de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care este postat Site-ul, va fi considerată tentativă de fraudare a sistemelor Movement Team și va duce la blocarea imediată a accesului utilizatorilor Site-ului. De asemenea, Movement Team își rezervă dreptul de a anunța autoritățile competente despre această tentativă.

8. Oferte promoționale, tombole și concursuri

Movement Team va desfășura, pe parcursul Festivalului diverse concursuri, întâlniri între sportivi de performanță și Participanți. Organizatorul la alegerea sa, va stabili condițiile de desfășurare la aceste concursuri organizate în cadrul Festivalului și a promoțiilor de pe Site, în condițiile legii.

În cazul în care va desfășura anumite Promoții, tombole sau concursuri, acestea urmând a se desfășura pe perioadă limitată și expiră automat la data menționată pentru fiecare promoție, tombolă sau concurs în parte. Orice promoție, tombolă sau concurs poate fi întreruptă sau anulată în orice moment fără nicio notificare prealabilă. Toți participanții vor fi însă anunțați de întreruperea sau anularea respectivă.

9. Dispute

Orice conflict apărut între Movement Team și clienții săi ca urmare a participării la Festival sau a utilizării Site-ului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române.

10. Forța majoră

În cazuri de forță majoră (așa cum sunt acestea definite de Codul Civil), Organizatorul poate lua decizia unor modificări sau chiar anularea Festivalului în situații excepționale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 DECLARAȚIE DE ANGAJAMENT

 

Subsemnatul/Subsemnata,_______________________________________________________________ __, domiciliat/ă în localitatea __________________________, strada________________________, nr. _____, bl. _____, ap. _____, județul ______________, identificat/ă cu C.I. seria _____, nr. _________________, telefon ______________, e-mail ___________________, în calitate de părinte / tutore al minorului/minorei _________________________________________, declar prin prezenta că îmi asum deplina răspundere pentru minor/minoră, permit participarea acestuia/acesteia la Festivalul SPORTS FESTIVAL Ediția 2018, și îmi asum responsabilitatea pentru (i) orice incident și vătămare pe care ar suferi-o minorul/minora datorită lipsei mele de supraveghere adecvate precum și pentru (ii) orice prejudiciu sau pagubă cauzată de către minor din culpa sa Organizatorului sau oricăror alte persoane fizice sau juridice participante în cadrul Festivalului. Declar, de asemenea, că am luat la cunoștință de condițiile specifice impuse de către Organizatorul Festivalului Movement Team în anul 2018 conținute în Termenii și Condițiile Generale aplicabile Festivalului, în special cele cu privire la minori, și mă angajez să asigur deplina respectare a acestora. Număr de telefon la care pot fi contactat/contactată:_________________________________ DATA PĂRINTE/TUTORE _______________________ ______________________________

 

 

 

 

ANEXA 2 ACORD PRIVIND PARTICIPAREA LA EVENIMENTULUI SPORTS FESTIVAL 2018

 

Subsemnatul/Subsemnata_______________________cu domiciliul în __________________________, posesor al CI seria ____ nr. ______ eliberată de ____________________la data de ___________, CNP _____________________, număr de telefon: _________________, e-mail:________________________,

prin semnarea prezentului Acord îmi exprim consimțământul pentru înscrierea și participarea la competiția de _____________________________, desfășurată în data de  ____________ la ora _______ în locația _____________ (în continuare „ Competiția ”),  în cadrul evenimentului SPORTS FESTIVAL Ediția 2018 (în continuare „ Festivalul ”) organizat de MOVEMENT TEAM SRL, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Republicii Nr. 107, et. IV, înregistrată la Registrul Comerțului Cluj cu nr. J12/670/2018, CIF: RO 38914307 (în continuare „ Organizator ”).

Prin semnarea prezentului Acord, declar pe propria răspundere următoarele:

 

Persoana de contact în caz de urgență:

Nume, prenume: ______________________

Nr. telefon: __________________________

Adresă e-mail: ________________________

 

Data                                                                                                                                                          Semnătura

 

 

Sunt de acord cu prelucrarea de către Organizator în scopuri de informare și de publicitate în legătură cu Festivalul sau cu alte evenimente organizate de Organizator, a următoarelor date cu caracter personal: nume, prenume, adresă e-mail.

Semnătură:

 

Folosim sistemul de cookie-uri pentru a-ti oferi cea mai buna experienta pe site-ul nostru. Toate datele personale stocate sunt in siguranta cu noi. Citeste mai mult.
x